Cùng gặp gỡ những người tạo nên sự khác biệt.

Cùng gặp gỡ những người tạo nên sự khác biệt.

Đội ngũ của chúng tôi luôn hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người, xã hội và môi trường.

Click vào hình để khám phá cách chúng tôi chung tay tạo sự khác biệt.


Chúng tôi tự hào về những giá trị cốt lõi của mình.

Tại Bosch, bạn là một phần quan trọng của cả tập thể. Mọi ý tưởng và sự sáng tạo của bạn luôn được chào đón - một sự phản ánh rõ nét văn hóa và giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Công bằng

Chúng tôi thường xuyên ghi nhận phản hồi của nhân viên về cách lãnh đạo của mình. Chúng tôi tin chỉ có thể tạo ra sự công bằng khi đứng ở góc nhìn của những con người hàng ngày chung tay phát triển công ty.

Cởi mở và tin cậy

Sự minh bạch là nền tảng của một môi trường làm việc tích cực và thành công.

Tôn trọng lẫn nhau

Chúng tôi đề cao sự tôn trọng ý tưởng, giá trị, ý kiến, lối sống và văn hóa của nhau, vì đó là mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo và phát triển.

Trách nhiệm xã hội

Ngoài những đãi ngộ cho nhân viên, chúng tôi còn đóng góp cho cộng đồng và môi trường. Góp phần bảo vệ khí hậu và tài nguyên thiên nhiên là kim chỉ nam cho mọi hoạt động tại Bosch. Thông qua quỹ từ thiện Robert Bosch Stiftung, chúng tôi đóng góp một phần lợi nhuận vào các hoạt động xã hội.

Bosch Việt Nam trên mạng xã hội

Đọc thêm

Cập nhật thông tin về cách chúng tôi giúp tạo nên
sự khác biệt.

Đăng ký nhận Bản tin Đông Nam Á của Bosch.

Đăng ký nhận tin
Chính sách bảo mật *
 bảo vệ thông tin  sử dụng thông tin 
* Mục bắt buộc
Đăng ký nhận tin